میبـــــدنگـار

می نگـارد از کهـن شهر کـویر

میبـــــدنگـار

می نگـارد از کهـن شهر کـویر

میبـــــدنگـار

میبــــدنگـار از رویدادهای مرتبط با کهن شهر کویر و مردمانش می نگارد...

آخرین نظرات

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
به نظرتان یعنی می‌شود؟
می‌شود در کمتر از چند روز... نه!  کمتر از چندساعت، نگاه صدها خبرگزاری را به خود معطوف کنی و موجی در رسانه‌ها به راه بیاندازی؟ بشوی تیتر یک روزنامه‌های منصف؟ فضاهای مجازی را پُر کنی از خبر و مطلب و فیلم و عکست؟
با چه کار‌فرهنگی‌ای؟ با کدام رسانه و با چه بودجه‌ای؟ با کدام نیرو‌ی فعال و با چند نفرساعت کار؟ آخر مگر منطقی و عاقلانه است؟
  • میبـــدنگـار
  • ۰
  • ۰

شاید بتوان این تصمیمات غیرکارشناسی و غیرقانونی و به تبع آن هدررفت بی‌خیالانه بیت‌المال را با روکشی پنهان کرد، اما اثر مخرب و ناخودآگاهی‌ که بر فرهنگ اجتماعی و عمومی مردم می‌گذارد به مراتب لرزاننده تر از این شیارهاست و شاید با چیزی نتوان آن را پوشاند!

  • میبـــدنگـار