میبـــــدنگـار

می نگـارد از کهـن شهر کـویر

میبـــــدنگـار

می نگـارد از کهـن شهر کـویر

میبـــــدنگـار

میبــــدنگـار از رویدادهای مرتبط با کهن شهر کویر و مردمانش می نگارد...

آخرین نظرات
  • ۰
  • ۰

*گفتگوی زیر توسط "پایگاه خورشید شهر" صورت گرفته که "میبـــدنگـار" بدون هیچ دخل و تصرفی به رسم امانت آن را در سه بخش مجزا منتشر می کند:

پس از انتخاب مجدد عزیز الله داورپور به ریاست شورای شهرستان میبد، پایگاه خورشید شهر از ایشان برای گفتگو در مورد اختیارات شوراها و همچنین مسائل شهرستان دعوت کرد. ازآنجا که مشکلی برای این پایگاه رخ داده است که هنوز موفق به رفع آن نشده ایم، از پایگاه میبدنگار خواستیم این گفتگو را منتشر کند. امیدواریم با رفع مشکل پایگاه خوشید شهر، باز هم بتوانیم در کنار همکاران رسانه ای خود، در آگاهی مردم شهرستان میبد، نقشی داشته باشیم.


عزیز الله داور پور عضو شورای شهر میبد و رئیس شورای شهرستان است. بعضی او را عضوی فعال و بعضی پر حاشیه می خوانند. عکس هایی که از او در نشست استیضاح شهردار هدایی منتشر شد می تواند هر دو نظریه را تقویت کند! به گفته ی بعضی تنها بعد از آمدنِ او به شورای شهرستان بوده که نامی از شورای شهرستان در میبد شنیده شده است و البته خودِ او نیز به این مسئله اشاره دارد. اما هر چند نام "شورای شهرستان" در میبد آشنا شده است، به نظر می رسد اختیارات آن هنوز برای مردم روشن نیست. به این بهانه با او قرار گفتگویی گذاشتیم درباره میزان اختیارات شوراهای فرادستی همچون شورای شهرستان و استان و همچنین مسائل شهرستان. آنچه در ادامه می آید، مشروح گفتگوی عزیز الله داور پور با خورشید شهر است:

بخش اول: نقش شوراها و اختیارات شورای شهرستان

-آقای داورپور، اندکی در مورد نقش شوراها بگویید تا وارد سوالات شویم.

بگذارید با انتقاد از خودمان شروع کنم.قبل از شورا (ی شهر) این ذهنیت در من بود که شورا میتواند کارهای مهمی را در جامعه انجام دهد، با این ذهنیت وارد شدیم. در شروع کار انقدر انگیزه بالایی داشتم ولی وقتی آمدیم در مسیر کار، دیدم این ذهنیت در بعضی از همکاران شورا نیست. برداشت من این بود که دچار روزمرگی شدند و قصدشان حضور چند ساعته در شورا و مراسم های شهر به عنوان عضو شورا هست.

با توجه به عملکرد شورا شاید برداشتی در بین مردم ایجاد شده باشد که رای ما تاثیری بر مسائل شهر ندارد، اما من بارها در صحبت های خودم گفته ام رای مردم تعیین کننده میزان تخصص شوراست. البته شاید این بی تأثیری شورا باعث شود که در دوره بعد، نامزد انتخابات شورا نشوم و اگر برآوردم این باشد که این شرایط موجود شورا در دور بعد هم ادامه خواهد داشت نامزد نخواهم شد. چرا که در دو سالی که شورای جدید تشکیل شده است، هنوز نتوانسته ایم یک کار اثر گذار انجام بدهیم و سطح گفتگو های ما با شهرداری در مواردی تا آسفالت کردن فلان کوچه پایین آمده است. به نظرم می رسد چینن عملکردی باعث نارضایتی ایت الله اعرافی از شورای شهر نیز هست.

-به نظرتان یکی از دلایل چنین عملکردی، عدم پاسخگویی اعضای شورا به مردم نیست؟ جلسات مسمتر با خبرنگاران نمی تواند منجر به لزوم پاسخگویی و در نتیجه، اثرگذاری بهتر شورا در مسائل شهر شود؟

بله، شاید بخشی از این بی تاثیر بودن مربوط به قطع شدن ارتباط موثر بین مردم و شورا پس از انتخاب شدن اعضا باشد. در صورتی که خبرهای موضع گیری های اعضای شورا و تحلیل آنها از سوی خبرنگاران به مردم منتقل شود ممکن است آنچه که نوعی حرکت باندی در شورا هست از بین برود. این حرکت باندی منجر شده که رای گیری ها صرفا بر این اساس صورت بگیرد که آیا فرد خاصی مخالف است یا موافق. بقیه بدون توجیه و صرفا با تقلید رای می دهند.

-اجازه بدهید سوالات عملکردی شورای شهرستان را مطرح کنیم: دوسال از عمر شورای شهرستان گذشته و دوسال هم مانده، در این مدت عمده ترین تصمیمها و پیگیریهای شورا در گذشته چه بوده؟ هدفهایتان چیست؟

یکی از اولین کارهایی که در شورای جدید شهرستان انجام شده، ایجاد یک نمود خارجی برای این شوراست در حالیکه تا قبل از این دوره، شورا حتی محل مستقلی نداشت. با پیگیری های اعضای جدید شورا و با کمک امام جمعه شهرستان، فرمانداری و البته بانک مهر اقتصاد نوین میبد، محلی برای شورای شهرستان در نظر گرفته شد. این منجر به آن شد که تعداد جلسات شورای شهرستان از یکی دو نشست در سال 92 به حدود 20 نشست در 93 رسید.

در بحث عملکردی، در مواردی مانند گاز منطقه ندوشن، پیگیری های نمایندگان ندوشن در شورای شهرستان در به نتیجه رسیدن این طرح موثر بوده است یا در بحث تغییرات حوزه انتخابیه شهرستان های استان، پیگیری های شورای شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از این اتفاق موثر بود. یکی از مسائلی  مطرح است موضوع استقرار اورژانس جاده ای برای ندوشن است که امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. یکی دیگر از مسائلی که روی میز شوراست، بررسی امکان انجام سرمایه گذاری قابل توجه برای استقرار یک صنعت پاک در ندوشن است تا بیکاری آن منطقه کاهش یابد. همچنین با شورای عالی استان ها در حال رایزنی هستیم تا یک ساختمان در مشهد به نام شورای شهرستان میبد اختصاص یابد تا از راه اجاره دادن آن، یک بودجه همیشگی برای شورای شهرستان وجود داشته باشد.

-بودجه لازم برای خرید چنین ساختمانی از نهاد های دولتی تأمین می شود؟ اگر هر شورایی چنین قصدی را داشته باشد باز هزینه ای بالایی به دولت وارد نمی شود؟

نه، چون این بودجه از طریق بودجه شورای عالی استان ها مستقر در تهران و همچنین از کمک های خیرین تهیه خواهد شد. در هر صورت چنین ساختمانی، یک سرمایه گذاری خواهد بود نه هزینه.

-در بحث تاثیر گذاری شوراهای فرادستی، تعداد اعضای شورای شهرستان و استان کافیست؟ در شهرستان میبد 6 نفر و استان یزد 10 نفر عضو شورای شهرستان و استان هستند. این تعداد برای تصمیم گیری تخصصی و تاثیر گذاری بر تصمیم مسئولین کم نیست؟

باید توضیح بدهم که چنین تعدادی از متن قانون شورا ها استخراج شده و نماینده هر شهر و هر بخش در شورای شهرستان حضور دارند. و به نظرم نمی رسد اگر تعداد بیشتری در شورا حضور داشتند تاثیرگذاری بیشتری می داشتیم.

-سوالاتی هم در مورد میزان اختیارات تعیین شده در قانون شوراها هست که مشتاقم طبق عملکرد دو سال گذشته پاسخ دهید.اولین سوال اینکه،  اصل 103 قانون اساسی می گوید: "استانداران،فرمانداران،بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند درمدتی که ریاست شورای شهرستان میبد را به عهده داشتید این لزوم رعایت شده؟ اهرم قانونی این لزوم وجوددارد؟

در مورد شهرستان میبد، تا به حال مشکل چندانی وجود نداشته است که مخالفت حادی وجود داشته باشد.البته این مثال مربوط به شورای شهر است و نه شهرستان ولی در زمان فرماندار رجایی، تنها در یک مورد،درموردرفوژخیابان امام خمینی مخالفت ایشان را داشتیم که از آنجا که طرح، مصوب شواری ترافیک و شورای شهر بود، قانونی بود و اعضای شورا همین موضع را به ایشان منتقل کردند. در دوره فرمانداری آقای فلاح هم که مسائل با رایزنی قبلی حل می شوند. بنابراین در این مدت مخالفتی وجود نداشته که مسئله الزام یا عدم الزام مطرح باشد.

-سوال بعدی اینکه، در متن قانون شوراها، یکی از وظایف شورای شهرستان، ارائه پیشنهادات در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دستگاه های شهرستان است. اگرمسئولین شهرستان به پیشنهادات ارائه شده توسط شورا،عمل نکنند چه می شود؟

ببینید همان طور که در سوال قبلی هم گفتم پیشنهادات مصوب شورا ها، اعم از شورای شهرستان و شورای شهر، از آنجایی که با رایزنی های قبلی انجام می شوند معمولا با مخالفت شدید روبرو نمی شوند.

-خوب، مثالی دیگردیگرازقانون شوراها، درصورتی که پس از دعوتِ شورای شهرستان یا استان، از بخشدار، فرماندار یا استاندار، شورا از توضیحات مسئولین قانع نشد تکلیف چیست؟

طبق قانون شورا می تواند عدم کارایی چنین مسئولی را به مراجع بالاتر گزارش کند. مثلا شورا می تواند از این طریق پیگیر ناکارآمدی یک مسئول شهرستانی باشد. یا در مورد ناکارآمدی استاندار با وزیر کشور ارتباط برقرار کند.

-این یعنی اینکه نظارت شورای شهرستان و استان، یک نظارت از نوع گزارش و شکایت نا کارآمدی است و شورا، خودش امکان اعمال نظر در سطح شهرستان و استان را ندارد.

نه ما طبق قانون نمی توانیم به طور مثال در عزل و نصب افراد دخالت مستقیم داشته باشیم.

-اما آیا نباید به سمت افزایش اختیارات شورای شهرستان و استان رفت؟ مثلا پس از قانع نشدن شورا از فرماندار یا استاندار، شورا به مسئول کارت زرد بدهد و در نهایت بتواند او را عزل کند. شورای شهرستان و شورای استان نباید همانند شورای شهر دارای اختیارات گسترده تری باشند؟

البته موضوع اختیارات شوراهای فرادست مثل شهرستان و استان و شورای عالی استان ها، مسئله ای است که در شورای عالی استان ها پیگیر هستند و ممکن است چنین موضوعی هم مطرح شودولی آن چیزی که به آن معتقدم این است که شخص است که به جایگاه هویت می دهد و در صورتی که شخصی پیگیر در جایگاه عضویت شوراها قرار بگیرد با همین اختیارات هم می تواند اثر گذار باشد.

-ولی اگر مردم بدانند که مسئولینی که انتخاب می کنند اختیارات گسترده ای دارند، تأثیر گذار نیست روی رأیشان؟ مثلا اگر شورای استان، استاندار را انتخاب نمی کند، حداقل تایید شورای استان برای انتخاب استاندار لازم باشد؟

بله موافقم. مثلا در سطح شهرستان، موقع انتخاب فرماندار، حداقل نظر شورای شهرستان اگر تنها نظرِ تعیین کننده نیست، یکی از نظرات تایید کننده باشد. مثلا برای انتخاب فرماندار، تایید شورای شهرستان لازم باشد. با چنین چیزی موافقم. یا به نظرم در مورد بودجه های شهرستانی یا استانی، بهتر می شد اگر شورای شهرستان یا استان هم نظری تعیین کننده یا حداقل تایید کننده در اختصاص بودجه به نواحی مختلف شهرستان و استان داشت.

 

ادامه دارد...

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی